Ålands Skogindustrier ansöker om nytt miljötillstånd

Publicerad 23.3.2020 08:00 | Uppdaterad 7.4.2020 15:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 16.4.2020 07:00

DELGIVNING

Ålands Skogindustrier, dnr 2013-787, ansöker om nytt miljötillstånd för fortsatt verksamhet med virkeshamn och biopanna i Godby i Finströms kommun.

Ansökan finns framlagd vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli under tiden 23 mars - 15 april 2020.

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.

Ärendet är planerat att tas till behandling på prövningsnämndens möte 13 maj 2020.

Denna delgivnings publiceringsdatum på ÅMHM:s webbplats www.amhm.ax är 23 mars 2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på den elektroniska anslagstavlan, det vill säga den 30 mars 2020.