Ålands Vatten delgivning av ansökan om revidering av villkor i miljötillstånd

Publicerad 10.2.2020 08:36 | Uppdaterad 12.2.2020 08:17

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 5.3.2020 07:07

Ålands Vatten (diarienummer 2019-272) ansöker om revidering av villkor i miljötillstånd för att reglera och avleda vatten från Markusbölefjärden, Långsjön och Dalkarby träsk i Jomala och Finströms kommuner.

Ansökan finns framlagd vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli under tiden 10 februari - 4 mars 2020. 

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.

Ärendet är planerat att tas till behandling på prövningsnämndens möte våren 2020. 

Denna delgivnings publiceringsdatum på ÅMHM:s webbplats www.amhm.ax är 10 februari 2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på den elektroniska anslagstavlan, det vill säga den 17 februari 2020.