Information gällande inbjudan till MKB-avgränsningssamråd för OX2- Noatun Nord och Noatun Syd

Publicerad 10.11.2022 15:00 | Uppdaterad 11.11.2022 09:31

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.1.2023 00:00

För mer information se bilaga.