Meddelande om ansökan

Publicerad 20.6.2024 00:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 18.7.2024 23:59

Leovind Ab ansöker om revidering av villkoren och föreskrifterna i miljötillstånd ÅMH-Pn 29/14 för vindkraftpark med sex stycken vindkraftverk placerade på Stora Båtskär, Lilla Båtskär, Kummelpiken och Ryssklubben i Lemland.

Ärendets handlingar (Dnr 2024-279) finns tillgängliga på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17 i Mariehamn under tiden 20.6.2024 – 18.7.2024.  

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax.