Meddelande om ansökan enligt §16 i Landskapslag (2008:124) om miljöskydd

Publicerad 16.9.2022 11:59 | Uppdaterad 21.9.2022 15:41

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 7.10.2022 23:59

Brändö Lax Ab ansöker om revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 4/16 för fiskodling vid Märrklobb, Brändö kommun, ärende 2021-476.

Ärendets handlingar finns bifogade som bilagor till detta meddelande. Handlingarna är tillgängliga på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17 under tiden 16.09.2022-7.10.2022

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax