Meddelande om beslut

Publicerad 17.11.2023 15:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 24.12.2023 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 15.11.2023 att bevilja Mariehamns stad miljötillstånd för utfyllnadsarbete i samband med anläggande av ny kajlinje i Österhamn, Mariehamn.

Beslutet finns bifogat som en bilaga till detta meddelande och i myndighetens reception på Norragatan 17 i Marieham