MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING

Publicerad 22.2.2021 10:02 | Uppdaterad 22.2.2021 10:05

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.3.2021 16:03

Finströms Gård, ärende 2018-1016, ansöker om revidering av tillståndsvillkor för djurhållande verksamhet.
Ärendets handlingar är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 9.2.2021-9.3.2021. Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax. Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 9.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Således har delgivningen skett den 16.2.2021. Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.