MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING

Publicerad 26.3.2021 13:43 | Uppdaterad 9.4.2021 12:28

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.4.2021 16:46

Vind AX Ab, ärende 2021-216, ansöker om förlängning av miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 för utläggning av sjökabel på fastigheterna, Öfverby 43-408-876-1, Samfällda vattenområden 43-876-2-0, Sandgrunden 76-442-1-0, Statens skogsmark 76-893-5-1, Lökskär 76-437-1-0 och Torp 76-422-876-1 inom Eckerö och Hammarland kommuner. Ärendets handlingar är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 29 mars – 23 april 2021.Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per 
e-post till kansliet@amhm.ax. Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 29 mars 2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.

Observera att tiden för delgivningen har förlängts till 23 april 2021.