MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING

Publicerad 30.4.2021 14:22 | Uppdaterad 30.4.2021 14:31

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.5.2021 16:30

Ålands landskapsregering, ärende 2021-319, ansöker om miljötillstånd för utbyte av bro över Bomarsund, i Sund. Ärendets handlingar är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 30 april – 21 maj 2021. Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax. Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 30 april 2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Således har delgivningen skett den 7 maj 2021. Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.