Miljöskyddsinspektör miljötillsyn

Publicerad 17.6.2022 14:16 | Uppdaterad 17.6.2022 14:19

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 8.7.2022 15:00

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet handhar tillsyn, prövning, information och förebyggande verksamhet inom miljö, hälsa, hälso- och socialvård samt erbjuder veterinärvård och laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. Myndigheten är en expertmyndighet med ca 40 anställda. Den utlysta tjänsten ingår i gruppen på åtta inspektörer som handhar miljöskydds- och vattenärenden

Betoningen på den lediganslagna tjänsten kommer att ligga inom miljötillsynen kopplat till avfallslagstiftningen men uppgifter inom andra områden kan förekomma. Till uppgifterna hör inspektioner med tillhörande dokumentering och ärendeberedning, rådgivning och utredning av klagomål, samarbete med andra myndigheter och kunskapsspridning.

Varje inspektör ansvarar ofta självständigt för ett arbetsområde och egna tillsynsobjekt, men då gruppen är liten och arbetsbelastningen tidvis är ojämn får man dock räkna med att vid behov ge sig in på varandras områden. Förmåga till samarbete och kommunikation inom den egna sektionen och med de andra grupperna är därför av största vikt. Uppgifter inom de andra delar av myndigheten kan även bli aktuella.

Du hanterar dina ärenden enligt förvaltningslagen och registrerar förfarandet i vårt ärendehanteringssystem EDP Vision. För att klara arbetet är goda datakunskaper en förutsättning. Inom vårt arbetsfält hanterar vi såväl åländsk lagstiftning som riks- och EU-lagstiftning, varför du förutsätts kunna ta till dig juridiska texter.

Vad vi söker

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete. En person som kan arbeta i första hand självständigt men även i grupp, samt är bekväm med att driva egna projekt. Du är ansvarstagande, beslutsam, välorganiserad, flexibel, social samt lojal. Du kan göra objektiva och sakliga bedömningar samt ställa tydliga krav. Du kan även skapa och upprätthålla goda kundkontakter och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du förutsätts ha B-körkort.

Behörighetskrav för tjänsten är en magisterutbildning inom lämpligt ämnesområde från universitet eller högskola. Meriterande är relevant erfarenhet inom miljöskydd, kunskap om för tjänsten relevant lagstiftning samt erfarenhet av förvaltningsarbete.

Myndighetens förvaltningsspråk är svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillträde och ersättning

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Grundlön enligt gällande tjänstekollektivavtal inklusive allmänt tillägg 3296 €. Systemet gällande ålderstillägg tillämpas och ansöks i efterhand av medarbetaren vilket kan ge en maximal lön på 4176 €/månad.

Ansökan och information

Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden. Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda senast den 8 juli 2022 kl. 15.00 på adressen:

ÅMHM
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn

eller digitalt per e-post på kansliet@amhm.ax.

Mer information om tjänsten fås av:
Sektionschef Helena Boman
tel. (+358-18-) 528 613 eller e-post fornamn.efternamn@amhm.ax

Hemsida: www.amhm.ax