Offentlig delgivning av ansökan

Publicerad 15.9.2022 00:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 6.10.2022 23:59

Ab Rafael ansöker om förnyat miljötillstånd för verksamhet med bergtäkt och tillverkning av ballast, mellanlagring, deponering samt tillverkning av kalla-, halvvarma- och varma asfaltmassor samt betong inom fastigheten 170-434-1-36 Rafaels, i Jomala kommun.

Ärendets handlingar (Dnr 2022-259) är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 15.09 – 6.10.2022.

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax

Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 15.09.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Således har delgivningen skett den 22.09.2022.

Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.