Offentlig delgivning av ansökan

Publicerad 23.9.2022 00:01 | Uppdaterad 27.9.2022 14:48

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.10.2022 23:59

N.Häggbloms Åkeri Ab ansöker om förnyat miljötillstånd för bergtäkt, sprängning, krossning och sortering samt lagring av grus på fastigheterna 43- 403-1-58 och 43-403-1-75 i Kyrkoby, Eckerö.

Ärendets handlingar (Dnr 2015-653) är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 23.09 – 14.10.2022.

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax

Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 23.09.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Således har delgivningen skett den 30.09.2022.

Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.