Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 16.6.2022 14:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.7.2022 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 15.6.2022 att revidering av tillståndsvillkor i miljötillståndet för befintlig anläggning i Vesterkalmare i Jomala inte behöver genomföras. Beslut MPN 04-25/ 27.06.2006 fortsätter därmed att gälla tillsammans med besluten ÅMH-Pn 2/12 och ÅMH-Pn 24/14. ÅMHM beslutar om revideringar av tillståndsvillkor i miljötillstånd med stöd av 22 § miljö­skyddslagen.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 23.06.2022.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 16.06.2022. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 23.07.2022.