Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 20.1.2023 00:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.2.2023 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 18.01.2023 att revidering av tillståndsvillkor för Ålands landskapsregerings befintliga anläggning för mellanlagring av avfall och farligt avfall inklusive jord och sten­material på en del av fastigheten Staffans 170-430-2-26 i Vestansunda i Jomala inte behöver genomföras. Beslut ÅMH-Pn 25/16 fortsätter därmed gälla i oförändrad form.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 27.01.2023.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 20.01.2023. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med 26.02.2023.