OFFENTLIG DELGIVNING AV BESLUT

Publicerad 23.2.2021 15:53 | Uppdaterad 23.2.2021 16:06

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.3.2021 16:58

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 17.2.2021 att bevilja Ålands landskapsregering miljötillstånd för muddring, utfyllnad och ombyggnad av vägbank i samband med utbyte av bron över Djurholmssund på Brändö. Ärendets handlingar är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 23.2.2021-25.3.2021. Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax. Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 23.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Således har delgivningen skett den 2.2.2021. Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.