Orkla delgivning av beslut om miljögranskning

Publicerad 15.5.2020 10:05 | Uppdaterad 15.5.2020 10:47

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.6.2020 23:59

MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING AV BESLUT

ÅMHM beslöt den 13 maj 2020 att godkänna Orklas ansökan om miljögranskning av försöksverksamhet rörande biogasanläggning i Haraldsby i Saltviks kommun.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i ÅMHM:s reception.
Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter annonsens publiceringsdatum, det vill säga den 22 maj 2020.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 15 maj 2020. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 21 juni 2020.