Sektionschef

Publicerad 5.6.2020 14:43 | Uppdaterad 5.6.2020 14:50

Nu lediganslås en tjänst som ordinarie sektionschef för miljögruppen på ÅMHM!

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är en prövnings- och tillståndsmyndighet inom miljö, livsmedel, alkohol, hälsovård, sjukvård och socialvård. Därtill handhar myndigheten 24 h veterinärvårdsverksamhet samt utför laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. Myndigheten har ca 40 anställda.

Vi söker nu en sektionschef inom området miljöskydd. Sektionschefen har personalansvar för 9 personer och ansvarar för att leda och fördela arbetet. Att fungera som ett bollplank, följa upp arbetet, problemlösning, motivera och stötta medarbetarna är dagliga inslag. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av en myndighetschef, två sektionschefer samt laboratoriechef. Då ÅMHM är en mindre myndighet behövs en flexibel organisation och du kommer därför att ansvara för att handlägga prövningsärenden i viss omfattning.

ÅMHM:s miljöskyddsinspektörer utövar prövning och tillsyn enligt åländsk miljöskyddslagstiftning. Till medarbetarnas uppgifter hör inspektioner med tillhörande dokumentering och ärendeberedning, rådgivning och utredning av klagomål. Samarbete med andra myndigheter och verksamhetsutövare är även en del av arbetet.

Inkomna ärenden hanteras enligt förvaltningslagen och registreras i vårt ärendehanteringssystem EDP Vision.

Vad vi söker

Vi söker dig som är kunnig inom miljöfrågor och naturvetenskapliga frågeställningar samt har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom miljöskyddsförvaltning. Vi ser gärna att du har någon form av tidigare ledarerfarenhet.

Du är ansvarstagande, beslutsam, välorganiserad, flexibel och har en god kommunikativ förmåga. Kontakt med media gällande vissa ärenden är relativt vanligt förekommande. Du kan även göra objektiva och sakliga bedömningar samt ställa tydliga krav. Du skapar och upprätthåller goda kundkontakter och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

För att klara arbetet är god datorvana därför en fördel. Inom vårt arbetsfält hanterar vi såväl åländsk lagstiftning som riks- och EU-lagstiftning, varför du förutsätts kunna ta till dig juridiska texter.

Behörighetskrav för tjänsten är examen inom lämpligt ämnesområde från en minst fyraårig universitets- eller högskoleutbildning.

Vi hoppas att du vill bli en i gänget som arbetar för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö för både människor och djur!

Myndighetens förvaltningsspråk är svenska.

Tillträde och ersättning

Tillträde enligt överenskommelse så snart som möjligt. Grundlön inkl. ålderstillägg och allmänt tillägg enligt gällande tjänstekollektivavtal 3649–4660 euro/månad.

Ansökan och information

Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda senast den 28 juli 2020 kl. 15.00 på adressen:

ÅMHM
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn

eller digitalt per e-post på
kansliet@amhm.ax.

 

Mer information om tjänsten fås av:

Myndighetschef Susanne Perander
Myndighetsjurist Robert Sundström
Sektionschef Ketzia Karring
Miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson

tel. (+358-18-) 528 600
e-post fornamn.efternamn@amhm.ax.
Hemsida: www.amhm.ax