Diarienummer 2020-251 Orka Confectionery & Snacks Finland Ab ansöker om miljögranskning av verksamhet av försöksnatur enligt 9a§ miljöskyddslagen på Sundsvägen i Saltvik

Handläggare

Mikael Stjärnfelt