Diarienummer 2020-345 privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Hamnsundsvägen i Saltvik

Handläggare

Helena Schubert