Diarienummer 2020-414 Svinryggens Deponi ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Hammarlandsvägen 817 i Hammarland

Handläggare

Helena Schubert