Diarienummer 2020-443 Landskapets Fastighetsverk ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Sundsvägen i Sund

Handläggare

Helena Schubert