Diarienummer 2020-444 Lumparlands kommun ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Kyrkvägen i Lumparland

Handläggare

Helena Schubert