Diarienummer 2020-499 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för hushållsvattenbrunn på Husö, Sottunga

Handläggare

Magnus Eriksson