Diarienummer 2020-536 Nordic Trout Ab ansöker om revidering av tillståndsvillkor för fiskodling vid Ljusklobb på Enklinge

Handläggare

Mikael Stjärnfelt