Diarienummer 2020-602 Finström-Geta församling ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Getavägen i Geta

Handläggare

Magnus Eriksson