Diarienummer 2020-682 privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Hökvägen i Jomala

Handläggare

Helena Schubert