Diarienummer 2021-407 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Björkrundan i Jomala

Handläggare

Helena Schubert