Diarienummer 2022-476 Brändö Lax Ab ansöker om revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd för fiskodling vid Skiftet, yttre Brunnsöfjärden, Brändö

Handläggare

Ann-Sofi Wikingson