Diarienummer 2022-54 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Getavägen i Geta

Handläggare

Helena Schubert