Diarienummer 2022-559 FAB Åsgården i Jomala ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Gamla Godbyvägen, Jomala

Handläggare

Helena Schubert