Diarienummer 2022-771 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Fregattgränd i Hammarland

Handläggare

Helena Schubert