Diarienummer 2022-825 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Vintervägen i Jomala

Handläggare

Helena Schubert