Diarienummer 2023-443 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Tegelbruksvägen i Jomala

Handläggare

Helena Schubert