Diarienummer 2024-87 Privatperson ansöker om miljögranskning av borrning för bergvärme på Skogsgläntan i Lumparland

Handläggare

Helena Schubert