Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Liten hund i ryggsäck

Eftergift för djur på flykt

Livsmedelsverket har tagit beslut om att göra eftergifter på inresekraven för hundar, katter och illrar som färdas med sina ägare på flykt undan kriget i Ukraina.

Information om de uppdaterade inresekraven finns på livsmedelsverkets hemsida