Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kundenkät

På ÅMHM arbetar vi kontinuerligt med att förbättra servicen till allmänheten. Med din hjälp kan vi fortsätta arbetet att bli en modern och effektiv myndighet. Våra kundenkäter hittar du nedan:

Länk till kundenkät för miljö- och hälsoskydd

Länk till kundenkät för ÅMHM:s veterinärvård

Länk till kundenkät för ÅMHM Laboratoriet

Vänligen fyll i den eller de enkäter som är relevanta för dig. Alla våra kundenkäter tar mindre än tio klick att fylla i.

Tack för att du hjälper oss bli bättre!

 

IHN-virus på Åland

Fisksjukdomen infektiös hematopoietisk nekros, IHN, har påträffats hos regnbågsforell på tre åländska fiskodlingar. IHN orsakar fiskdöd men smittar inte till människa.

Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon kring de drabbade odlingarna för att begränsa smittspridningen.

Karta över restriktionszon

Speciella förhållningsregler gäller för dig som fiskar inom Livsmedelsverkets restriktionszon.

Läs om hur du ska hantera fiskeredskap och utrustning på Livsmedelsverkets hemsida