Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tack för visad förståelse!

ÅMHM har verksamhet som vanligt till den del det är möjligt i dessa tider.

För att undvika smittorisker vill vi att du i första hand kontaktar oss via e-post eller telefon.

Våra kontaktuppgifter

Om du funderar på att besöka oss ber vi dig observera följande:

  • Besök oss inte om du har luftvägsymptom eller är i karantän efter resa
  • Ta inte med fler personer än nödvändigt in till oss
  • Håll ett avstånd på minst en till två meter vid besök

Corona smittar inte via livsmedel

I dagsläget finns ingen information som tyder på att coronavirus smittar via livsmedel.

Samma regler som tidigare

De som arbetar i kök ska vara friska och inte ha symptom på smittsam sjukdom. Alla ytor i köket skall vara rena. Ytor i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel ska rengöras dagligen. Händer tvättas noggrant mellan olika arbetsmoment.