Prov från större vattenbolag

ÅMHM Laboratoriet erbjuder ett nära samarbete med vattenbolagen. Vi kontaktar er genast om vi ser något som avviker från det förväntade även om resultatet är godkänt. Det möjliggör för er att snabbt upptäcka om något är på gång.

Enligt gällande lagstiftning ska vatten som distribueras av ett vattenbolag till en volym större än 10 kubikmeter per dag eller för mer än 50 personers behov undersökas både mikrobiologiskt och fysikalisk-kemiskt med vissa intervaller vid ett ackrediterat laboratorium.

Kraven i lagstiftningen för större vattenbolag gäller också i de fall vattnet används i offentlig eller kommersiell verksamhet eller av företag inom livsmedelsbranschen caféer eller daghem även om volymen är mindre.Vilka undersökningar som skall göras och hur ofta framgår av vattenbolagets egenkontrollprogram.

Undersökningsresultaten ska rapporteras till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. Vi rekommenderar att bolaget undertecknar en samtyckesblankett åt laboratoriet att distribuera undersökningsresultaten till myndighetsdelen av ÅMHM. Annars råder sekretess mellan ÅMHM Laboratoriet och myndighetssidan. Det enda undantaget är om tvingande lagstiftning innebär en informationsplikt.

Om du vill läsa mer om de enskilda analyserna så hittar du information här (pdf)

Här hittar du blankett för beställning av ledningsvattenanalys (pdf)

Vår prislista hittar du här (pdf)