Säkerhetsdokument

Skyldigheten att upprätta säkerhetsdokument berör följande verksamheter:

 1. nöjespark, familjepark, zoo, husdjurspark, tivoli och cirkus
 2. gym
 3. skidcenter och annan motsvarande skidanläggning
 4. utomhuslekplats och motsvarande inomhuslekplats
 5. skateboardramp och cyklingsplats av motsvarande typ
 6. äventyrs-, upplevelse- och naturtjänster och andra motsvarande programtjänster, om inte den risk som tjänsten är förenad med kan betraktas som liten
 7. klättercenter
 8. ridstall och andra ridtjänster
 9. kartingbana
 10. simhall, utebassäng och spa samt badhotell med underhållning
 11. badstrand och vinterbadplats
 12. tatuering, piercing och andra tjänster för kroppsmodifiering
 13. larmtelefon och andra motsvarande tjänster
 14. evenemang som är förenade med en betydande risk som, om risken realiseras, kan medföra fara för säkerheten på grund av det stora antalet deltagare eller av annat särskilt skäl.

Säkerhetsdokumentets innehåll och omfattning beror på den tjänst som erbjuds och de risker som  förknippas med tjänsten. Säkerhetsdokumentet ska innehålla en plan för identifiering av farorna och för hantering av riskerna samt en plan för hur konsumenterna informeras om riskerna.

En noggrannare beskrivning av säkerhetsdokumentets innehåll finns i förordningen om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster nedan.

Om det för tjänsten upprättas en räddningsplan eller annan motsvarande plan som innehåller alla de uppgifter som krävs i säkerhetsdokumentet, behöver ett separat säkerhetsdokument inte upprättas.

Läs mer om säkerhetsdokument på säkerhets- och kemikalieverkets hemsida (Tukes)