Värmepumpar

Vill du borra för bergvärme eller lägga ut en sjöslinga måste du ansöka om miljögranskning.

Ansökan bör du lämna in minst 30 dagar före du vill påbörja arbetet.

Läs mer om vilka krav som gäller vid borrning för bergvärme

Läs mer om vilka krav som gäller vid utläggning av slinga i vatten

Installation av jord- eller luftvärmepump kräver inte miljögranskning.