Recipient- & naturvattenprover

ÅMHM undersöker på uppdrag av Ålands landskapsregering vattenkvaliteten i vårt hav och våra insjöar. Provtagningsprogrammet är baserat på EU:s stora vattendirektiv.

Vid laboratoriet arbetar två fältmästare som året om åker runt hela Åland och tar prover för fysikalisk- kemisk och biologisk analys.

Här kan du läsa mer om Ålands landskapsregerings vattenvårdsprogram 

ÅMHM Laboratoriet utför också provtagning och analys åt fristående forskargrupper. Kontakta oss gärna om du eller din forskningsgrupp efterfrågar naturvattenundersökningar och fältprovtagning.