Avlopp

Ansökan om miljögranskning

Om du ska anlägga ett nytt reningsverk, dimensionerat för fler än 25 personer, så måste du ansöka om miljögranskning för detta.

Blankett: Ansökan om miljögranskning av avloppsanläggning (e-tjänst)

Som verksamhetsutövare måste du bland annat ha ett kontrollprogram med regelbundna provtagningar av reningsgraden. Läs mer om vilka regler som gäller för avloppsreningsverk i våra principbeslut:

Principbeslut: Avloppsanläggning, reningskrav och provtagning

Principbeslut: Avloppsanläggning, drift och underhåll

Ansökan om miljötillstånd

Om reningsverket är dimensionerat för fler än 900 personer så ska du istället ansöka om miljötillstånd.

Blankett: Ansökan om miljötillstånd

Mindre avloppsanläggning

För reningsverk, dimensionerat för upp till 25 personer, och avloppsrening för enskilda hushåll ansöker du om tillstånd hos kommunen. Kommunen har även tillsynsansvaret över enskilda avlopp.