Avlopp

Ansökan om miljögranskning

Om du ska anlägga ett nytt reningsverk, dimensionerat för fler än 25 personer, så måste du ansöka om miljögranskning för detta.

Blankett: Ansökan om miljögranskning av avloppsanläggning (e-tjänst)

Som verksamhetsutövare måste du bland annat ha ett kontrollprogram med regelbundna provtagningar av reningsgraden. Läs mer om vilka regler som gäller för avloppsreningsverk i våra principbeslut:

Principbeslut: Avloppsanläggning, reningskrav och provtagning

Principbeslut: Avloppsanläggning, drift och underhåll

Ansökan om miljötillstånd

Om reningsverket är dimensionerat för fler än 900 personer så ska du istället ansöka om miljötillstånd.

Blankett: Ansökan om miljötillståndMindre avloppsanläggning

För reningsverk, dimensionerat för upp till 25 personer, och avloppsrening för enskilda hushåll ansöker du om tillstånd hos kommunen. Kommunen har även tillsynsansvaret över enskilda avlopp.