Fiskodlingar

Ansökan om miljögranskning

Om du ska starta en ny fiskodling, som har utsläpp av övergödande ämnen direkt i ytvatten med en produktion på över ett ton men under 20 ton fisk per år, så måste du ansöka om miljögranskning för detta.

Blankett: Ansökan om miljögranskning (pdf)

Ansökan om miljötillstånd

Om din nya fiskodling har en produktion på 20 ton fisk per år eller mer så ska du ansöka om miljötillstånd.

 

Blankett: Ansökan om miljötillstånd (pdf)

Årsrapportering

Du måste årligen lämna uppgifter om fiskodlingens miljöbelastning till ÅMHM.

 

Blankett: Årsrapport fiskodlingsverksamhet (pdf)