Livsmedelstransport

Ett fordon som transporterar livsmedel räknas som en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen. Vill du transportera livsmedel yrkesmässigt ska du anmäla detta till ÅMHM innan du startar verksamheten.

 Anmälan enligt livsmedelslagen (etjänst)

  • Lättförskämbara livsmedel som ska transporteras heta ska hålla en temperatur på minst 60 grader under transporten.
  • Färsk fisk ska under transporten hålla 0 till 3 grader eller förvaras under is.
  • Ett djupfryst livsmedels temperatur ska normalt hållas stabilt vid 18 minusgrader eller kallare. Under transport av djupfryst livsmedel kan en kortvarig temperaturhöjning till 15 minusgrader godtas.
  • Vid landsvägs- och sjötransporter mellan två länder eller långa sträckor inom samma land ska fordonet vara ATP-certifierat. På utsidan av kyl- eller frystransportfordon ska det finnas en FNA- respektive FRC-märkning. Där ska även framgå hur länge certifieringen gäller innan fordonet ska ombesiktas.

Läs mer om vilka krav som gäller för livsmedelstransporter i vårt principbeslut.