Lämna in prov

De flesta livsmedels- och vattenprover ska analyseras färska inom ett dygn. Därför behöver vi vara förberedda för att kunna ta hand om ditt prov på bästa sätt.

Alla prover ska därför bokas utom sådana lantbruksprover som inte måste analyseras direkt.Vanliga markkarteringsprover behöver inte bokas men om du vill ha nitrat eller ammonium analyserat på ditt jordprov behöver vi veta om det på förhand.

Som regel behöver prover som ska analyseras samma dag komma till laboratoriet senast kl. 14.Vissa prover kräver ett par timmars förberedelse innan analys, vilket innebär att de behöver komma in redan på förmiddagen. Det berättar vi i så fall när du bokar tid.

Vissa undersökningar gör vi, precis som andra laboratorier, inte varje vecka utan vi samlar ihop dem för att det är mera ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

Gör gärna en årsbokning

När det gäller återkommande prover ser vi gärna att du bokar lång tid på förhand, gärna på årsbasis. Då riskerar du inte heller att höra att det är fullbokat. Vi kan sedan vid behov justera planen om du önskar.

Provtagningsanvisning

Läs vår provtagningsanvisning för just din typ av prov innan du tar provet. Du hittar den under rubriken blanketter. Det är viktigt att provtagningen går rätt till för att resultatet ska bli bra.

Beställningsblanketten

Märk provet väl och fyll i en följesedel med dina kontaktuppgifter, uppgifter om provet och vilka analyser du önskar. 

Från den 1.1.2015 krävs ett FO-nummer eller personsignum för att vi ska kunna registrera och fakturera prov.

Vår reception på laboratoriet är obemannad. Mellan provmottagningarna jobbar vi med analyserna. För att kontakta personalen ringer du på någon av de två ringklockorna som finns på på disken i receptionen. Då kommer vi och hjälper dig!