Prövningsnämnden

ÅMHM:s prövningsnämnd avgör miljötillståndsärenden. Det är prövningsnämnden som efter beredning av tjänsteman fattar beslut om en verksamhet beviljas miljötillstånd eller om ett befintligt tillstånd ska ändras eller återkallas. Nämnden avgör även ärenden av allmän eller principiell natur.  

Prövningsnämndens sammansättning 1.1.2020-31.12.2023

  • Ordförande Ulrika Sandell-Boman (biologi och ekonomi)
  • Vice ordförande Jouni Huhtala  (hälsoskydd)
  • Ledamot Paula Linderbäck (teknik)
  • Ledamot Ulf Toivonen (näringsliv)
  • Ledamot Camilla Johansson (juridik)   
  • Ersättare Andreas Nyberg
  • Ersättare Olof Bergroth