Bad- & bassängvattenanalys

Badvatten

ÅMHM:s miljöskyddsinspektörer tar tre till sex gånger per säsong bakterieprover från alla allmänna badstränder på Åland och proverna analyseras vid laboratoriet. Resultaten sätts upp på badplatsen och på ÅMHM:s hemsida.

Vi tar även emot badvattenprover från privatpersoner och privata arrangörer av simskoleverksamhet.

Här hittar du information om hur du tar ett badvattenprov (pdf)

Här hittar du blankett för beställning av badvattenanalys (pdf)

Bassängvatten

Det finns både kemiska och bakteriologiska lagkrav för kontroll av bassängvatten. Alla allmänna simbassänger ska ha ett kontrollprogram där provtagningsfrekvensen och analyskraven framgår. Laboratoriet samarbetar med de åländska bassängägarna och gör bokningar på årsbasis. Om det behövs extra undersökningar på grund av tillfälliga problem är ni välkomna att kontakta oss.

Resultaten från undersökningarna ska sättas upp synligt i badhuset.

Här hittar du information om hur du tar ett bassängvattenprov (pdf)

Här hittar du blankett för beställning av bassängvattenanalys (pdf)