Ansvarig föreståndare

Du som jobbar som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för den ansvariga ska finnas på plats vid alkoholservering och se till att föreskrifterna i alkohollagen följs.
Krögaren ska se till att namnet på den ansvariga föreståndaren och ställföreträdarna finns angivet på en synlig plats i serveringslokalen, till exempel på en skylt. Jobbar du som ställföreträdare ställs samma utbildningskrav på dig som på den ansvarige föreståndaren.

För B- och C-rättigheter räcker det med att du skaffar ett serveringspass från Ålands yrkesgymnasium.

När det gäller A-rättigheter ska du som jobbar som ansvarig föreståndaren för alkoholservering också ha:

  • Restaurangskoleutbildning (servitör, sommelier, barmästare eller hovmästare). Om utbildningen är äldre än från 1995 behöver du skriva och få godkänt resultat i ett prov i alkohollagstiftning, så kallat serveringspass. Provet kan du skriva på Ålands gymnasium.
  • Eller 3 månaders heltids arbetserfarenhet inom alkoholservering samt serveringspass från ÅHR. Har du arbetat strötimmar under en längre period motsvarar ca 450 arbetstimmar 3 månaders heltidsarbete.

ÅMHM bedömer inte på förhand om arbetserfarenheten är tillräcklig utan det är helt på krögarens ansvar att kontrollera att du som ska jobba som ansvarig föreståndare har tillräcklig arbetserfarenhet. Kopior på arbetsintygen ska finnas på plats och kunna uppvisas tillsammans med serveringspasset då vi kommer på inspektion.

Har du en mindre verksamhet med låg omsättning kan du ansöka om undantag från regeln om att den ansvarige föreståndaren ska finnas på plats. Detta gäller om omsättningen är högst 50 liter ren etylalkohol per år, eller högst 8 liter ren etylalkohol per månad. Då finns istället kravet att du lämnar in försäljningsrapporter varje månad, utöver de vanliga halvårsrapporterna.