Ansvarig föreståndare

Du som jobbar som ansvarig föreståndare eller ställföreträdare för den ansvariga ska finnas på plats under de tider då konsumtion av alkoholdrycker sker och se till att föreskrifterna i alkohollagen följs.

Innehavaren ska se till att namnet på den ansvariga föreståndaren och ställföreträdarna finns angivet i planen för egenkontroll, vilken behörighet personerna har samt när behörigheten granskats av tillståndshavaren. Jobbar du som ställföreträdare ställs samma utbildningskrav på dig som på den ansvarige föreståndaren.

Då serveringsstället bara säljer alkoholdrycker med högst 22 volym% alkohol räcker det att ansvarig föreståndare och ställföreträdare har ett serveringspass från Ålands yrkesgymnasium eller motsvarande från riket. Säljer serveringsstället alla alkoholdrycker behöver ansvarig föreståndare och ställföreträdare också ha:

  • Minst ett års heltidsstudier inom restaurangbranschen, om undervisningsprogrammet innehåller undervisning och praktik i servering av alkoholdrycker. Utbildningen ska omfatta kunnande i de ämnesområden som behandlas i provet för serveringspass.
  • Eller 3 månaders heltids arbetserfarenhet inom alkoholservering samt serveringspass från ÅHR. Har du arbetat strötimmar under en längre period motsvarar cirka 450 arbetstimmar 3 månaders heltidsarbete.

Instuderingsfrågor och provtillfällen för serveringspass hittar du på gymmasium.ax

ÅMHM bedömer inte på förhand om arbetserfarenheten är tillräcklig utan det är helt på innehavarens ansvar att kontrollera att du som ska jobba som ansvarig föreståndare har tillräcklig och dokumenterad arbetserfarenhet. Kopior på arbetsintygen behöver inte finnas på plats på serveringsstället längre men behörigheterna kan komma att granskas stickprovsmässigt genom att kopior av dokumenten begärs in.

Har du en mindre verksamhet med låg omsättning kan du ansöka om undantag från regeln om att den ansvarige föreståndaren ska finnas på plats. Detta gäller om omsättningen är högst 50 liter ren etylalkohol per år, eller högst 8 liter ren etylalkohol per månad. Då finns istället kravet att du lämnar in försäljningsrapporter varje månad, utöver de vanliga halvårsrapporterna.