Avfall

Om du har en avfallsanläggning eller hanterar avfall yrkesmässigt, så behöver du ha antingen ett miljötillstånd eller ett miljögranskningsbeslut från ÅMHM för verksamheten.

Ansökan om miljögranskning

Verksamheter som kräver miljögranskning är:

  • Yrkesmässig insamling av avfall
  • Yrkesmässig transport av avfall
  • Yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller bortförskaffande

Blankett: Ansökan om miljögranskning av avfallshantering (pdf)

Ansökan om miljötillstånd

Verksamheter som yrkesmässigt eller i en offentlig anläggning återvinner eller bortskaffar avfall kräver miljötillstånd. Sådan verksamhet inkluderar även beredning före återvinning eller bortskaffande. Undantag är vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall.

Blankett: Ansökan om miljötillstånd (pdf)

Är min hantering av avfall en form av återvinning eller bortskaffande?

En förteckning över vilka tillvägagångssätt som utgör återvinning eller bortskaffande av avfall finns i landskapsförordningen om avfall, bilaga 1 och bilaga 2.

Bilaga 1, återvinningsförfaranden, landskapsförordningen om avfall

Bilaga 2, bortskaffningsförfaranden, landskapsförordningen om avfall