Ändringar i verksamheten

Om din verksamhet med serveringstillstånd upphör eller byter ägare ska du anmäla om detta till ÅMHM.

Vill du göra ändringar i serveringsområdet lämnar du in en ansökan om godkännande, tillsammans med en ritning av det nya området.

Om du flyttar din verksamhet till en annan lokal, måste du söka om nytt tillstånd innan alkoholförsäljning inleds i den nya lokalen. Den nya lokalen ska också anmälas som livsmedelslokal.

Om din verksamhet byter ägare eller ombildas så att den får ett nytt FO-nummer måste du söka om ett nytt serveringstillstånd, då tillståndet är knutet till FO-numret. Du måste också anmäla till ÅMHM om det kommer in nya personer i ditt bolags styrelse eller om någon som inte prövats tidigare har mer än tio procent av aktierna i bolaget. Till anmälan ska du lämna in samma bilagor som lämnas vid ansökan om serveringstillstånd. En person som inte har den tillförlitlighet och de ekonomiska resurser som alkohollagen kräver får inte ha inflytande i ett bolag som har serveringstillstånd.