Vattenprov från dentala unitar

Vattnet i de dentala unitarna kan innehålla kan innehålla höga halter av bakterier. Detta beror på låga flöden och rumstempererat stillastående vatten i slangarna. De flesta bakterier orsakar inte sjukdom men om du har en tandläkarmottagning behöver vattnet i de dentala unitarna kontrolleras.

Rekommendationen från svenska myndigheter är att låta undersöka vattnet en gång per år.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd i Finland bör halten aeroba mikroorganismer i det vatten som kommer från tandläkarutrustningen inte överskrida 100 CFU/100 ml. Vattnet bör även i övrigt motsvara dricksvatten av god kvalitet. 

Hos oss kan du testa att desinfektionen av vattnet i apparaturen är tillräcklig. Du lämnar enkelt in ett mikrobiologiskt vattenprov till oss. Provtagningen gör du smidigt från exempelvis trevägssprutan. Man kan även ta prov från borrmaskiner eller tandsaneringsinstrument.

Ibland finns det skäl att även undersöka sjukdomsframkallande bakterier som Pseudomonas aeruginosa och Legionella pneuomophila. Om du vill undersöka vattnet för Legionella behövs det en extra flaska som vi skickar till ett annat ackrediterat laboratorium.

Kom in till oss för att hämta en steril flaska och boka tid för undersökningen. Vi kan också mot en avgift skicka provmaterialet till dig.