Hygien och hållbarhet

Det är viktigt att livsmedel hanteras på rätt sätt, såväl i stora verksamheter som hemma i det egna köket. Felaktig hantering och förvaring kan leda till snabb bakterietillväxt. En viktig regel vid livsmedelshantering är att hålla isär råa och färdiglagade livsmedel. Förvara till exempel rått kött, kyckling och skaldjur där det är som kallast i kylen. Se till att köttsaft inte kan droppa ned på annan mat.

Hygien

Annat att tänka på vid livsmedelshantering:

  • Tvätta alltid händerna efter toalettbesök samt före och efter matlagning. Tvätta även händerna mellan olika arbetsmoment, till exempel före och efter du hanterat kött eller kyckling. Ta bort ringar från händerna före handtvätt eftersom det annars alltid finns kvar bakterier under ringarna. Ta inte på ringarna igen om du ska hantera oförpackade livsmedel.
  • Skölj frukt och grönsaker noggrant i egen sköljho.
  • Diska redskap och skärbrädor ofta.
  • Använd olika skärbrädor för kött, fisk, kyckling och grönsaker.
  • Kyl varm mat snabbt om den ska sparas.
  • Byt disktrasa dagligen. Alternativt kan du koka trasan eller tvätta den i minst 60 grader.
  • Se till att livsmedlen upphettas ordentligt. Fågel och svinkött är färdigt när köttsaften är genomskinlig. Använd gärna en stektermometer.
  • Tag med en kylväska och kylklampar sommartid när du handlar.
  • Rester av varm mat som ska sparas bör kylas ner till under 6 grader inom 4 timmar.
  • Var noga med att följa förvaringsanvisningarna som står på de varor du köper.

Förvara inte mat i öppnade konservburkar.

Det finns lagstadgade krav på personlig hygien i samband med livsmedelshantering. Bland annat måste eventuella piercingar, lösnaglar, ringar och andra smycken kunna täckas över eller helt tas bort när man arbetar med livsmedel.

Hållbarhet

Bäst före-datum handlar mera om kvaliteten än om säkerheten. Produkten blir småningom gammal efter datumet; smak och konsistens förändras. För det mesta kan produkten användas även efter utgånget bäst före datum. Kontrollera lukt och smak. Känns produkten fräsch fortfarande finns ingen anledning att kasta bort den. Affären får sälja en produkt även efter att bäst före datum har gått ut om den är i skick. Affären måste dock upplysa om att bäst före datum gått ut och sälja varan till ett nedsatt pris.
Affären får däremot inte sälja en produkt efter sista användningsdag. I motsats till bäst före datum har sista användningsdag att göra med livsmedlets säkerhet, och måste anges på livsmedel som mycket snabbt blir skämda, till exempel färskt kött och fisk, rom och skaldjur. Efter sista användningsdag ska livsmedlet kasseras.